Om oss

Produksjon og salg av paller, laftepinner, høvling med mer. Utvikling av nye produkt for salg. Selskapet vil i tillegg drive med oppføring av bygninger med hovedvekt på boliger og hytter, samt utføre og formidle vedlikeholdsarbeid og rehabilitering av bygninger. I tillegg kommer annen virksomhet som naturlig hører inn under dette, herunder investering i andre selskap.

Selskapets styre består av:

Styreleder: Erling Lenvik
Styremedlem: Ann Helen Aune, Geir Aune

 

Bildet er hentet fra Retten

 

Bilder fra vår virksomhet